Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku 2021/2022 nie uległa zmianie.

Wysokość składki:

Na pierwsze dziecko 40 zł.

Na drugie dziecko 20 zł.

Kolejne dzieci bez opłaty.

Termin płatności do końca pierwszego semestru tj. 14.01.2022.

Przy wpłacie 75% składek na klasę/ grupę zwrot 50% wartości wpłaty dla klasy/grupy.

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców
PKO BP SA Oddział 1 w Jeleniej Górze
Nr 64 1020 2124 0000 8002 0075 7914