Spotkania przedstawicieli policji z uczniami

W dniach 22.09.2021 r. i 21.10.2021 r. odbyły się spotkania przedstawicieli policji z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim w ramach zajęć profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa:

Klasy II-IV:

  1. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w szkole i w drodze ze szkoły.
  2. Bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych, poboczy i w środkach komunikacji.

Klasy V-VIII:

  1. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w aspekcie agresji, przemocy i cyberprzemocy - odpowiedzialność karna nieletnich.
  2. Odpowiedzialność karna nieletnich wobec zażywania substancji psychoaktywnych, środków odurzających i używek.
  3. Roztropne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Celem spotkań było kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań i postaw  w drodze do i ze szkoły, bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu na przejściach dla pieszych oraz w środkach komunikacji. Poszerzanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych (agresja, przemoc, cyberprzemoc) oraz odpowiedzialność prawna nieletnich.

Joanna Bagińska

Pedagog

Godziny przyjęć

Pedagog szkolny: p. Joanna Bagińska

  • Poniedziałek: 10.00 - 13.00   14.00-15.00
  • Wtorek: 08.00 - 13.00
  • Środa: 08.00 - 13.00
  • Czwartek: 08.00 - 13.00
  • Piątek: 09.00 - 12.00