Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1. Zajęcia dydaktyczne trwają od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
  I półrocze – od 1 września 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.
  II półrocze – od 17 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
 3. Zebrania z rodzicami: 13.09.2021 r., 22.11.2021 r., 24.01.2022 r., 25.04.2022r.,
 4. Otwarte poniedziałki - 18.10.2021 r., 20.12.2021 r., 21.03.2022 r., 16.05.2022r.,           (15.30 - 16.30)

Terminy I półrocza:

 • 23 grudnia – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 14 stycznia 2022 r. – wystawienie ocen za I półrocze roku szkolnego 2021/2022
 • 20 stycznia 2022 r. - śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – ferie zimowe

Terminy II półrocza:

 • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 24 maja – 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 24 czerwca 2022 r. – zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Ferie letnie: 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

 • 24-26 maja 2022 r.  – wszyscy uczniowie z wyjątkiem klas VIII
 • 15 października 2021 r.
 • 12  listopada 2021 r.
 •  7 stycznia 2022 r.
 •  2 maja 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r.

Kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.