SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 30 sierpnia 2021 o godzinie 16:00 w sali przedszkolnej ( zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022).

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci 3 letnich odbędzie się 31 sierpnia w godzinach: 9:00 – 10:00 w sali nr 2.

(prosimy, aby w tym dniu zaopatrzyć dzieci w obuwie zmienne)

Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego:

· Wejście do przedszkola wyłącznie w maseczce ochronnej,
· Konieczność dezynfekcji rąk.

Jednocześnie informujemy, że zebrania organizacyjne dla dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu odbędą się na początku września