Informacja dotycząca obiadów w szkole

Zarządzam zmiany w zakresie nabywania i wydawania obiadów:

1. Pod koniec listopada przekażę Wychowawcom informację pisemną o wysokości opłaty za obiady w grudniu wraz z numerem konta firmy cateringowej;
2. Rodzice wnoszą opłatę na konto firmy przelewem z pominięciem pośrednictwa szkoły;
3. P. M. Grzybowska rejestruje dzieci, które jadły oraz zabezpiecza obiady (lodówka) dzieci nieobecnych w szkole;
4. Zabezpieczone obiady są do odebrania w szkole następnego dnia do godz. 16:00 - po tym terminie ulegają utylizacji;
5. W obecnym stanie rzeczy Rodzic musi pamiętać, że wnosi opłatę za wszystkie dni szkolne dziecka, a nieskonsumowana porcja musi być odebrana w danym dniu lub następnym - firma cateringowa nie zwraca pieniędzy za obiady nieodebrane.


Z poważaniem

Dyrektor  Szkoły Jacek Tyc