Plebiscyt Edukacyjny - Gazety Wrocławskiej

                               

Dnia 28 kwietnia b.r. we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala Plebiscytu Edukacyjnego 2021 Gazety Wrocławskiej dla szkół i nauczycieli Dolnego Śląska, podczas której zostali ogłoszeni laureaci i tak:
- Kol. Iwona Majtczak, Wicedyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim zajęła I miejsce w Powiecie Karkonoskim w kategorii Nauczyciel klas IV - VIII i uzyskała tytuł Nauczyciel na Medal
- Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim zajęła I miejsce w Powiecie Karkonoskim w kategorii Szkoła Roku
- szkoła otrzymała voucher na kwotę 3.000 zł do wykorzystania w kampanii informacyjnej na łamach Gazety Wrocławskiej i jej internetowej mutacji.

Koleżance Iwonie Majtczak składamy serdeczne gratulacje i wyrazy szacunku oraz podziwu (taki sukces, to wynik ogromnej i ofiarnej pracy pedagogicznej Laureatki) oraz pragniemy zauważyć, że znakomity wynik szkoły nie byłby możliwy bez zaangażowania Pani Anny Kędzierskiej - poprzedniej Dyrektor ZSzP w Jeżowie Sudeckim.


Jacek Tyc - Dyrektor ZSzP w Jeżowie Sudeckim